top of page

CROSSFIT kids & teens

Vi kjører faste timer og treninger for barn og ungdom og deler det opp i 3 grupper etter alder:

CrossFit Barn -   1.-4. klasse

CrossFit Ung -    5.-7. klasse

CrossFit Teen -  8.-10. klasse

Fokus varierer ut i fra aldersgruppe, og grunnsteinene er motorisk læring og utfoldelse sammen med å skape aktive, robuste og fornøyde barn/ungdommer.

Høres dette spennende ut?

bottom of page